Innovatie

Open ontwikkelomgeving - Fieldlab

Onze missie is om uw innovaties vooruit te helpen, indien gewenst daarvoor geïnteresseerde partners bij elkaar te brengen en met de infrastructuur van FCoE als laagdrempelig toegankelijke open ontwikkelomgeving concrete projecten waar mogelijk te faciliteren.

Als Flow Center of Excellence (FCoE) geven we met onze activiteiten en faciliteiten mede concrete invulling aan het Smart Industry Fieldlab in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Focus gebieden en projecten

Binnen FCoE ligt de focus op de volgende gebieden/sectoren:

  • Metrologie

  • Procesindustrie

  • Maritieme sector

Gemeenschappelijke noemer daarbij is initiëren en/of ondersteunen, faciliteren en daarmee versnellen van productontwikkelingen in een context van een dynamische flow / flow-control omgeving. Daarbij biedt FCoE ook de mogelijkheid tot destructief testen in een ‘field-test like’ omgeving.

Enkele concrete projecten / onderwerpen waar we als FCoE bij betrokken zijn:

Metrologie:

  • Nieuwe flowmeters en standaards voor kalibratie (provers)
  • Data (mining) & communicatie en diagnostiek

Procesindustrie:

  • Procesbesturing (DCS/SCADA, drives)
  • Procesapparatuur (flow-gerelateerde apparatuur en/of units)

Maritieme sector:

  • Optimalisatie aandrijftechniek (Dynamic Maritime Test Facility)
  • Innovatie in ship balancing (Dynamic Ship Balance Unit)

Flow als testomgeving

Met de XCaliber installatie kunnen we ook een variabele maar nauwkeurig geregelde en gemonitorde waterstroom realiseren om innovaties te kunnen faciliteren, die een dergelijke flow omgeving nodig hebben om bijvoorbeeld concepten en/of apparaten exploratief te kunnen testen in een 'real-life-like' omgeving.

Geïnteresseerd?

FCoE verwelkomt belangstelling, met mogelijk zelfs nieuwe input/dimensies voor lopende projecten. We verkennen ook graag met u de mogelijkheden om uw ideeën/initiatieven voor nieuwe innovaties, al of niet samen met derden, verder te helpen ontwikkelen en/of uw R&D projecten, met onze faciliteiten mee te helpen realiseren. We hebben daarbij ook zeer goede ervaringen met het inzetten van studenten van MBO, HBO en/of universiteiten bij deze projecten.

Voor meer informatie en/of om te verkennen hoe FCoE met de XCaliber ook toegevoegde waarde kan hebben voor uw innovatie projecten, verzoeken we u contact met FCoE op te nemen (zie hieronder).

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl