Dynamic Maritime Test Facility (DMTF)

Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof en daarmee een gereduceerde uitstoot van CO2 in de scheepvaart is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Daar waar inzet van betere/zuiniger verbrandingsmotoren (economisch) vooralsnog geen haalbare optie is, dat is m.n. in de binnenvaart het geval, moet de aandacht liggen op optimalisatie van de verdere aandrijflijn: as en schroef. De belangstelling in de markt, zelfs noodzaak hiervoor is groot.

VAF Instruments, een toonaangevende bedrijf op gebied van maritieme aandrijftechniek o.a. met hun ‘Shaft Power Torque’ en ‘Shaft Power Thrust’ technologie, heeft de behoefte aan een laagdrempelige dynamische maritieme faciliteit (DMTF) waarmee een riviersituatie (met aanvaarsnelheid) kan worden gesimuleerd; een field lab om nieuwe ontwikkelingen o.g.v. aandrijftechniek exploratief te kunnen testen, aan de markt te demonstreren en ‘last but not least’ ook studenten in het beroepsonderwijs in de regio op te leiden in deze (nieuwe) aandrijftechnologieën in een realistische stroom-omgeving.

Dit project betreft een eerste fase van de DMTF, bestaande uit een primaire aandrijflijn in een dynamische stroomomgeving: de ‘maritieme loop’. Daartoe is een consortium gevormd met enkele bedrijven/instellingen uit de regio, waaronder KROHNE Altometer, Reehorst, Da Vinci College en FCoE. In latere fasen kan de DMTF, zo mogelijk in een nog breder consortium, verder worden ontwikkeld tot een integrale faciliteit. In dat geval kan de ‘DMTF+’ gebruikt worden om ook innovaties voor een geïntegreerde optimalisatie van de hele aandrijflijn (inclusief o.a. verbrandingsmotor en geïntegreerde systeembesturing)  te testen, demonstreren en onderwijzen.

Het project wordt in belangrijke mate uitgevoerd met studenten van Da Vinci College in Dordrecht.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl