1e XCaliber (in) Business bijeenkomst

Posted on Tuesday 26 November 2013

Flowcenter

Op de thuisbasis van XCaliber, in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, heeft FCoE samen met en groep ‘partners van het eerste uur’, de bedrijven die een bijdrage hebben geleverd hebben aan de realisatie van de XCaliber installatie, met elkaar van gedachten gewisseld over de eerste ervaringen en mogelijkheden om XCaliber nog meer toegevoegde waarde te leveren aan het bedrijfsleven.

Na een korte inleiding door Huub Kleinrouweler, de projectleider van FCoE en tevens voorzitter van de Stichting XCaliber, gaf André Boer, general manager van KROHNE Altometer, een overzicht van de ontwikkelingen bij EuroLoop, de grootste kalibratie faciliteit voor olie en gas ter wereld. Gezien de relatie tussen EuroLoop en XCaliber een interessant vertrekpunt voor de bijeenkomst.

Daarna was het weer de beurt aan Huub Kleinrouweler, daarbij geflankeerd door Erik Boehlé (ROC Zadkine en projectleider onderwijs bij FCoE) en Jacques Smits (VSL en projectleider innovatie bij FCoE). Zij gingen nader in op diverse ontwikkelingen voorzien voor en met FCoE en de XCaliber installatie zelf.

Daarmee was de context gezet voor het meer interactieve deel van de bijeenkomst. Daarin werd door de deelnemers enthousiast met elkaar van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de XCaliber voor de praktijk van het eigen bedrijf in te zetten en wat daar dan voor nodig is. Dit varieerde van training en inzet voor productdemonstraties en klantendagen, tot gebruik van de installatie voor productontwikkeling en wellicht zelfs certificering van producten. Ook de aansluitingsmogelijkheden op het beroepsonderwijs kwam ruimschoots aan de orde.

Bijna als ‘vanzelf’ ontstond het initiatief voor een actieve ‘gebruikersgroep 1.0’, die door FCoE graag gefaciliteerd zal worden.

De bijeenkomst werd afgesloten met een demonstratie van wat de XCaliber en aansluitend een informele borrel.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl