Da Vinci College en ROC Zadkine gaan intensief samenwerken met XCaliber

Posted on Wednesday 16 July 2014

Beide ROC’s zijn al partner in het FCoE project en gaan nu samen met XCaliber, met ingang van schooljaar 2014-2015 ook structureel (praktijk-) invulling geven aan een deel van het curriculum voor diverse opleidingen bij Da Vinci en Zadkine. Hiervoor gaan we nu samen met beide ROC’s de  onderwijsopdrachten verder ontwikkelen.

Belangrijke drivers voor deze samenwerking zijn enerzijds de unieke mogelijkheid om op de XCaliber flow loop invulling te kunnen geven aan de praktijkopleiding en examinering van competenties als ‘plannen en begeleiden’ uit het curriculum voor de 4e jaars procestechniek, anderzijds de flexibele toepassingsmogelijkheden van de XCaliber flow loop voor de ROC’s  als practicum-faciliteit op gebied van flow en pompen, flowmeting en kalibratie.

Erik Boehlé, teamleider van de opleiding Procestechniek van Zadkine en tevens projectleider onderwijs van het FCoE :

Met name het kunnen examineren van de competenties ‘plannen en begeleiden’ uit ons kwalificatiedossier voor de 4e jaars is in de reguliere praktijk bij de werkgevers uit de procesindustrie moeilijk, zo niet bijna onmogelijk. Met de XCaliber flow loop in Dordrecht kunnen we een geschikte en gemakkelijk toegankelijke  ‘real world’ context creëren om dit wel te kunnen gaan doen. Uiteraard zullen de studenten dan eerst getraind moeten worden in de techniek en gebruik van de flow loop.

Het is uiteindelijk ook de bedoeling dat structureel ieder jaar een nieuwe groep studenten van beide ROC’s in hun 4e jaar van de opleiding bij de XCaliber als ‘systeemoperator’ ingezet kunnen gaan worden. Zij kunnen dan activiteiten begeleiden en ondersteunen die o.a. het bedrijfsleven op XCaliber uitvoert, zoals testen van flow meters of flow units of training van medewerkers. Dit geldt natuurlijk ook voor de practica die het MBO of HBO verder op XCaliber uitvoert.

Vanuit de optiek van FCoE/XCaliber past dit dan ook perfect in de doelstellingen.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl