Ontwikkeling DMTF van start

Posted on Thursday 1 December 2016

VAF Instruments, KROHNE Altometer, Rehoorst, FCoE en DVC gaan samen in de Duurzaamheidsfsabriek in Dordrecht een dynamische maritieme test faciliteit (DMTF) ontwikkelen en realiseren, met in eerste instantie focus op de aandrijftechniek.

Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof en daarmee een gereduceerde uitstoot van CO2 in de scheepvaart is een onderwerp dat sterk in de belangstelling staat. Daar waar inzet van betere/zuiniger verbrandingsmotoren (economisch) vooralsnog geen haalbare optie is, dat is m.n. in de binnenvaart het geval, moet de aandacht liggen op optimalisatie van de verdere aandrijflijn: as en schroef. De belangstelling in de markt, zelfs noodzaak hiervoor is groot.

VAF Instruments (verder VAF) is, o.a. met hun ‘Shaft Power Torque’ en ‘Shaft Power Thrust’ meters, een toonaangevende bedrijf op gebied van maritieme aandrijftechniek en de 2015 winnaar van de ‘Marine Propulsion Award’ voor Fuel Efficiency.

De industriele partners in dit project hebben de behoefte aan een laagdrempelige faciliteit, de DMTF, waarmee een riviersituatie (met vaarsnelheid) kan worden gesimuleerd; een field lab om nieuwe ontwikkelingen o.g.v. aandrijftechniek exploratief te kunnen testen, aan de markt te demonstreren en ‘last but not least’ ook studenten in het beroepsonderwijs in de regio op te leiden in deze (nieuwe) aandrijftechnologieën in een realistische stroom-omgeving.

De DMTF wordt verwacht in Q1 2018 volledig operationeel te zijn.

De ontwikkeling van de DMTF wordt financieel ondersteund door het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl