Eerste Deltalinqs ‘LEVEL’-sessie bij XCaliber

Posted on Thursday 19 June 2014

XCaliber had 19 juni de primeur als host van de eerste Deltalinqs ‘LEVEL’ (LEer Van ELkaar) bijeenkomst van het ‘Maintenance College’, waarin bedrijven en docenten bij elkaar komen om een verdiepingsslag te maken op specifieke thema’s en het versterken van de onderlinge relaties tussen docenten en professionals uit het bedrijfsleven. In deze eerste sessie stond het thema flowmeting centraal.

De aftrap werd verzorgd door Dick Laan, product manager bij KROHNE Altometer, die een presentatie gaf over flowmeters en de ontwikkelingen aangaande. Vervolgens gaf Huub Kleinrouweler van het Flow Center of Excellence een korte presentatie over enkele ontwikkelingen in flow meting (met een accent op LNG en diagnostiek), gevolgd door een introductie van de XCaliber flow loop in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Na een demonstratie van de XCaliber is er door de deelnemers enthousiast van gedachten gewisseld over mogelijkheden om de XCaliber flow loop in te zetten als ‘real world’ praktijklocatie voor het m.n. proces- en maintenance gericht beroepsonderwijs in de regio. Dit leverde een aantal bruikbare ideeën op. De bijeenkomst krijgt dan ook zeker een follow up.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl