Flow measurement challenges 'towards Zero Emiddions'

Posted on Thursday 7 February 2013

Op 15 januari heeft Flow Center een Special Interest Group bijeenkomst georganiseerd rond het thema industriële emissies. Op de locatie van VSL in Delft kwam een selecte groep bijeen, bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de overheid, toezichthoudende instanties, chemische bedrijven en opslagbedrijven.

De betrokkenheid van de deelnemers en de levendige discussies hebben geleid tot een aantal ‘special interest’ onderwerpen. De volgende onderwerpen zullen verder worden besproken:

  • Component-specifieke sensors, ter ondersteuning van incident management
  • Ontwikkelingen in meettechnieken die de basis vormen voor Europese regelgeving aangaande het emissieplafond
  • Specifieke detectie van separate Volatile Organic Compounds (VOC) in multi-VOC matrices
  • Ontwikkelingen in lek-detectie metingen rond opslag ter ondersteuning van preventief onderhoud en incident management.

Flow Center streeft ernaar om enkele (of alle) genoemde onderwerpen samen met geïnteresseerde partijen om te zetten in Joint Industry Projects. 

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl