Initieel testprogramma uit PARADOX project in volle gang

Posted on Wednesday 6 December 2017

combi logo paradox

Initieel testprogramma uit PARADOX project in volle gang

KROHNE voert momenteel het initieel testprogramma van het PARADOX project op de XCaliber flow uit. PARADOX staat voor ‘PRedictive Analytics and DiagnOstics at Fieldlab XCaliber’.

In het licht van de sterk dalende instrumentatiekennis (o.a. in de procesindustrie) en de grote gebruiksgroei die verwacht wordt van de opkomst van ‘industrie 4.0’ (ook in de procesindustrie) is het essentieel, maar ook onvermijdelijk dat meetinstrumentatie/sensoren in de toekomst in staat zullen zijn hun eigen status en functioneren, lees hun ’health’, te kunnen detecteren, eigen ‘malfunction’ te gaan voorspellen en afwijkende procescondities (bij. lucht in het systeem) te detecteren, alsook hierover ‘gebruikersvriendelijk’ te communiceren met operators en maintenance engineers. Ergo, deze informatie ook hanteerbaar toegankelijk te maken voor de gebruiker. Dit zal dan een significante bijdrage leveren aan een hogere uptime van procesinstallaties en daarmee ook effectiever en efficiënter gebruik van capaciteit en dus ook energie.

KROHNE wil, als toonaangevende producent van o.a. debiet, massa, druk en temperatuur instrumentatie sensoren, samen met projectpartners UReason, een gespecialiseerde partner in data-analyse en machine leren en het Flow Center of Excellence (FCoE) als open innovatieomgeving (Fieldlab),  ook in deze marktontwikkelingen voorop blijven lopen.

De projectpartners willen daartoe een belangrijke bijdrage leveren aan deze ontwikkeling.

De eerste stap daartoe is de uitbreiding/verdere invulling van het (metrologisch) Fieldlab van het FCoE, een van de concretiseringen van het Fieldlab ‘Smart Industry’  in de Duurzaamheidsfabriek, met (o.a.):

  • datalogging-modules, waarmee alle procesvariabelen kunnen worden gelogd,
  • KROHNE test sensoriek,
  • Dataverwerking-module(s) en real-time faalvoorspelling modellen,
  • (eerste aanzet voor) een digitaal model van de XCaliber flow loop

en uiteraard een initieel testprogramma, dat nu in volle gang is.

De projectpartners beogen met o.a. deze verdere invulling van het Fieldlab en het initieel testprogramma het ‘go-to’ punt te worden voor kennis- en validatievraagstukken rondom meetinstrumentatie voor procesinstallaties. In de uitvoering van het project, dat ook door het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden wordt ondersteund met een ‘kwartiermaker subsidie’, wordt ook samengewerkt met het Da Vinci college.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl