Joint Industry Projects

Posted on Tuesday 16 October 2012

Flow Center maakt zich ook sterk voor innovaties op het gebied van flow measurement. Flow Center vervult daarin een faciliterende rol met als doel het optuigen van Joint Industry Projects (JIP’s) waarbinnen de benodigde ontwikkelingen in samenwerking met de industrie worden opgepakt. De centrale thema’s binnen de JIP’s hangen samen met grote ontwikkelingen in de maatschappij: energie, milieu en procesindustrie.

Na de eerste bijeenkomsten is een lijst met onderwerpen ontstaan die verder moeten worden ontwikkeld en in een samenwerking met meerdere partijen moet worden opgepakt. De onderwerpen die daarbij onder andere op veel steun konden rekenen zijn in line meten (field conditions), cryogene brandstoffen LNG, biogas en emissiemetingen.

Komend kwartaal zullen er vervolgbijeenkomsten zijn om tot verdere concretisering van deze onderwerpen te komen. Daarnaast zal er specifieke aandacht zijn voor de ontwikkeling van Special Interest Groups.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl