Testen DMTF begonnen

Posted on Friday 1 November 2019

detail dmtf

Deze week is VAF Instruments begonnen met het testen/inregelen van de nieuwe DMTF installatie.

Het realiseren van 'repeatability' van meetresultaten en het vaststellen van de meetnauwkeurigheid zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl