Werkend Leren in Procestechniek (WLP) te gast in de Duurzaanheidsfabriek

Posted on Friday 12 April 2013

Vandaag was het consortium Werkend Leren in de Procestechniek (WLP) te gast in de Duurzaamheidsfabriek. Tijdens de jaarlijkse relatiedag was een prominent onderdeel van het programma gewijd aan de ontwikkeling en de mogelijkheden van kalibratiefaciliteit XCaliber.

Het consortium WLP is een samenwerkingsverband tussen 15 ROC's uit Nederland die gezamenlijk de procestechniekopleidingen vormgeven. Op de relatiedag waren bijna 150 mensen aanwezig, waarvan ongeveer de helft afkomstig van scholen (docenten, managers, etc.) en de andere helft van leerbedrijven (praktijkbegeleiders, opleidingscoördinatoren, etc.).

Mogelijkheden praktijk bij XCaliber
Het gevarieerde gezelschap uit heel Nederland reageerde erg enthousiast op de mogelijkheden die Flow Center met XCaliber biedt voor het onderwijs. Na een presentatie waarbij werd ingegaan op de totstandkoming van de faciliteit, de technische mogelijkheden en natuurlijk de mogelijkheden voor het onderwijs, kregen de aanwezigen een rondleiding bij XCaliber. Zowel de mensen uit het onderwijs als de mensen afkomstig uit het bedrijfsleven waren onder de indruk van de installatie en spraken over de toegevoegde waarde voor het onderwijs.

Over Werkend Leren in de Procestechniek
Werkend Leren in de Procestechniek (WLP) is een krachtig samenwerkingsverband van 14 Regionale Opleidings Centra (ROC’s), één particuliere opleider en vele procestechnische bedrijven in heel Nederland, die gezamenlijk alle operator opleidingen aanbieden (MBO niveau 1 - 4). Door te werken, te doen, te ervaren en hierover te reflecteren, ontstaat het hoogste leerrendement en kan er snel en effectief worden geleerd.

De operatoropleidingen zijn volgens een herkenbare structuur opgezet, gebaseerd op de wettelijke eisen en wordt afgerond met een landelijk erkend MBO-diploma. Door continue feedback van scholen en het bedrijfsleven blijven de opleidingen up-to-date en voldoen ze steeds aan de nieuwste wensen en eisen van het bedrijfsleven.  

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl