Zero Emissions bijeenkomst bij VSL

Posted on Thursday 16 January 2014

Op 16 januari vond bij VSL de bijeenkomst ‘Zero emissions’ in 2030?!’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn producenten van technieken voor het meten van emissies samengebracht met petrochemische bedrijven, op- en overslagbedrijven, overheden en controlerende instanties. Het doel van de bijeenkomst was gezamenlijk draagvlak te vinden voor de verdere ontwikkeling en inzet van deze technieken. Dit kan bijdragen aan het op lange termijn  substantieel reduceren van de emissies van stoffen zoals fijnstof, NOx, BTEX en etheen, in bijvoorbeeld het Rotterdamse havengebied, waar zowel bedrijfseconomische belangen als de leefomgeving mee gediend zijn.

Na een aftrap door Michiel Brons (VSL) namens het Flow Center of Excellence, waar dit initiatief onderdeel van is, gaf Marielle van Dijk (Havenbedrijf Rotterdam) haar visie op dit onderwerp. Daarna volgden onderlinge discussies, en presentaties door Lucia van de Kuil (TNO), Simon Bootsma (Comon Invent), Sjaak van Veen en Peter Harmsma (TNO), Henk Bakema (LSE Monitors) en Igor Savelkouls (IMC).

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl