Provers

Voor het kalibreren van flow meters is het wenselijk dat de referentie een (veel) kleinere meetonzekerheid heeft dan de te kalibreren ‘Meter Under Test’ (MUT). Immers, in principe wordt de onzekerheid van de referentie ‘meegegeven’ aan de te kalibreren meter:

Utot = √ (U2ref + U2mut)

In de praktijk wordt voor de referentie een onzekerheid ‘gevraagd’ die ca. 1/10e – 1/5e is van de ‘eigen’ onzekerheid van de te kalibreren MUT. Afhankelijk van de verwachte onzekerheid van de MUT kunnen daarvoor dan andere flow meters, met kleinere onzekerheid, worden ingezet of wordt teruggevallen op zgn. ‘provers’.

Provers zijn installaties die een bepaalde hoeveelheid gas- of vloeistof, met zeer kleine onzekerheid,  kunnen ‘aanbieden’ aan een MUT.

Veel gebruikte techniek voor provers is ‘possitive displacement’, toegepast in pipe provers. Vaak aangetroffen uitvoering is de ‘bi-directional ball prover’.

Ball provers

Het hart van dit type prover wordt gevormd door een U-vormige buis, die middels een systeem van buizen en kleppen in-line is geplaatst met de MUT. Door de flow in het systeem (zowel de MUT als de proverbuis) wordt een bal verplaatst, die daarbij een tweetal sensoren passeert, die respectievelijk de start en einde van de kalibratie-meting triggeren.                                                                

Bron: Internet

Het volume van het verplaatste medium tussen deze sensoren kan dan nauwkeurig berekend worden. Door het wijzigen van klepstanden kan de flowrichting in de prover ook omgekeerd worden, zodat de bal weer teruggaat naar de oorspronkelijke beginpositie, waarna het proces herhaald kan worden.

Piston provers

Een andere uitvoering van de pipe prover is de zgn. ‘piston prover’. Zoals de naam al suggereert, is in dit type prover de bal vervangen door een ‘piston‘ (zuiger) en is de prover-buis uiteraard niet langer U-vormig maar recht. Het principe is gelijk aan dat van een injectiespuit, zoals in de zorg wordt gebruikt. De zuiger wordt verplaats over een bepaalde afstand en passeert daarbij twee sensoren, die begin en einde van de meting triggeren.

Bron: Internet

Daarbij wordt een nauwkeurige hoeveelheid van het medium voor de zuiger uitgeduwd, dat daarna ook door de MUT stroomt.

Piston provers zij er in mono- en bi-directional uitvoering.

Voordeel van piston provers boven U-tube ball provers is uiteraard het ontbreken van bochten tussen de sensoren. Daardoor kan met een piston prover in principe een kleinere onzekerheid bereikt worden en is bij piston provers de kans op storing (vastlopen van de bal, resp. de zuiger) kleiner.

’s Werelds grootste bi-directional piston prover kalibratiecircuit voor oliemeting staat bij EuroLoop in de Botlek. De twee piston provers in dit circuit hebben een lengte van resp. 36 en 46 meter.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl