Standaards en herleidbaarheid

Basiseenheden worden gedefinieerd door het SI (‘Système International d’unités’) ofwel het ‘Internationaal Stelsel van Eenheden’, zodat we internationaal gegevens kunnen uitwisselen; bijvoorbeeld met de seconde wordt overal hetzelfde bedoeld. Het SI kent 7 basiseenheden. Deze standaards worden op nationale niveaus beheerd door metrologische instituten. In Nederland is dat ondergebracht bij VSL.

Daarnaast worden er veel afgeleide eenheden gebruikt, die direct afgeleid zijn van de basiseenheden. Enkele bekende voorbeelden zijn:

In de dagelijkse praktijk wordt als referentiewaarde (standaard) uiteraard niet de hoogste referentiewaarde, waarmee de basiseenheid is bepaald, zelf gebruikt. Bijvoorbeeld het prototype van de kilogram, die wordt bewaard op het ‘Bureau International de Poids et Mesures’ in Frankrijk, blijft daar. Daarom wordt er gewerkt met een keten van afgeleide standaards, die bijvoorbeeld in geval van de kilogram begint met het eerder genoemd prototype en eindigt met het fysieke gewicht van 1kg op een balansweegschaal. Als alle schakels in deze keten gekalibreerd zijn t.o.v. de voorafgaande schakel, dan spreken we van herleidbaarheid. Herleidbaarheid vereist dus een ononderbroken keten en uiteindelijk gebruik van een gekalibreerd standaard in het meetinstrument. Wordt er gemeten met een niet gekalibreerd meetinstrument, dan is de meting (en ook de gemeten waarde) dus per definitie niet herleidbaar tot de basiseenheden.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl