FCoE Update (Q1–2023)

woensdag 12 april, 2023

Nadat er de laatste maanden van vorig jaar al veel belangstelling was voor de XCaliber met de OI4 Demonstrator, er ook door een kleppenfabrikant is getest vanwege deze Demonstrator, was er afgelopen kwartaal weer veel belangstelling vanuit o.a. het bedrijfsleven voor FCoE en m.n. de XCaliber loop met de OI4 Demonstrator.

Dat heeft o.a. al geresulteerd in een samenwerking met AUMA (Actuators). Zij gaan enkele kleppen in de loop voorzien van nieuwe actuators en ook participeren in het warmtewisselaar project, waarbij AUMA een tweetal complete regelkleppen levert voor de Temperature Control Unit, die in samenwerking met ook KAPP, KROHNE, FOCUS ON , Reehorst en nu dus ook AUMA, wordt ontwikkeld. In dit kader is recentelijk ook de oude temperatuur control unit uit de XCaliber loop verwijderd.

Voorts is FCoE betrokken bij de ontwikkeling van het Smart Maintenance 4.0 project (samen met o.a. penvoerder Techbinder en kwartiermaker Digital Mainport Drechtsteden). In dit project trachten we d.m.v. innovatieve technieken bij te dragen aan een antwoord op het tekort aan technici.

Verder doet FCoE ook mee met de ontwikkeling van het PPS-SCALE project ‘Energietransitie in de gebouwde omgeving’.

Tenslotte faciliteerden we wederom een ROVC cursus pompsystemen, alsook de KROHNE Hands-On training.


Bezoek adres:
Leerparkpromenade 50
3312KW Dordrecht-NL
FCoE is gevestigd in de
‘Duurzaamheidsfabriek’
op het Leerpark in Dordrecht.
Neem contact op via:
Postbus 931
3300 AX Dordrecht –NL
E-mail:info@flowcenter.nl

Flow Center of Excellence
Copyright 2024