Trainingen en onderwijs

Met de XCaliber flow loop en de DMTF beschikt FCoE over een tweetal, veilige, laagdrempelig toegankelijke, maar ook ‘real life like’ installaties om educatie in verschillende vormen te faciliteren.

Dat betreft (bedrijfs-) trainingen alsook onderwijs in het regulier (beroeps-) onderwijs (hbo en mbo).

Met onze installaties verbinden we bedrijfsleven en onderwijs, brengen we bedrijven met innovatieve activiteiten en studenten bij elkaar. Daar hebben beiden voordeel van. Op die manier leren de studenten deze bedrijven en hun activiteiten en innovaties kennen, waardoor deze bedrijven ook zichtbaar worden als potentieel interessante werkgevers voor een nieuwe generatie technische professionals.

Binnen FCoE hebben we ook de krachten gebundeld om metrologie, flow meting en flowtoepassingen weer terug te brengen in het reguliere curriculum voor verschillende opleidingen en verschillende niveaus (mbo en hbo).