Over FCoE

De plannen voor een ‘center of excellence’ voor flow zijn ontstaan binnen EuroLoop. Diverse betrokken partijen onderkenden de behoefte aan een centrum dat toegewijd was aan innovatie en opleiding/onderwijs, met een kleinere, makkelijk toegankelijke flow loop. Het idee voor FCoE als een platform voor innovatie en opleiding op gebied van flow en flow meting, met de XCaliber installatie specifiek voor die activiteiten, was geboren.

Er werd een consortium gevormd, met partners uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in de regio Rijnmond/Drechtsteden. FCoE is oorspronkelijk opgezet als een project binnen het ‘Pieken in de Delta’ (PID) programma. Hoewel het PID project als zodanig eind 2014 al is geëindigd, is FCoE, met de XCaliber, daarna voortgezet en heeft het als open innovatiecentrum inmiddels een vaste plaats verworven.  Begin 2020 is daar een 2e grote installatie, de Dynamic Maritime Test Facility (DMTF), bijgekomen, waar ruim 3 jaar aan is gewerkt.

FCoE, met de bedrijfsvoering van de installaties, is ondergebracht in de Stichting Flow Center. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en is er juist op gericht om de installaties installaties zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te houden voor gebruikers uit het bedrijfsleven en het (beroeps-)onderwijs. Waar mogelijk proberen we beiden met elkaar te verbinden.

FCoE en de XCaliber en DMTF installaties zijn gevestigd in de ‘Duurzaamheidsfabriek’ op het Leerpark in Dordrecht.