Smart Maintenance 4.0 Project Kick Off

donderdag 6 juli, 2023

Vorige week was de Kick Off Inspiration Session van het Smart Maintenance 4.0 project.

Met dit project willen we (de initiatiefnemers: Techbinder, Fieldlab Smart Industry i.c. Flow Center of Excellence, Digital Mainport Drechtsteden *) een  bijdrage leveren aan het oplossen van het groeiend tekort aan geschoold technisch personeel.

‘Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie.’  / bron: https://www.rovc.nl/techbarometer/

De plannen en de wijze waarop we dit willen gaan doen, zijn tijdens de Kick Off gepresenteerd aan Oceanco, Croon Wolter & Dros, Johnson Controls, TTA en Krohne.

Wat voorheen een sluipend doch groeiend risico voor technische bedrijven vertegenwoordigde, treedt steeds meer op de voorgrond. Zo kan garantie van asset uptime, veilig werken, adequaat reageren op (ver)storingen en accuraat onderhoud aan complexe technische installaties steeds moeilijker of zelfs niet meer gewaarborgd worden.

Met (nieuwe) digitale technologieën zoals, AR, VR, AI, ‘next gen’ data en analytics willen we hier een antwoord op geven. Echter, in de toch al drukke dagelijkse gang van zaken en in moeilijk toegankelijke omgevingen, is het ontwikkelen, testen, valideren en implementeren van deze nieuwe technologie op zich al een flinke uitdaging.

Om dit te ondervangen wordt in de Duurzaamheidsfabriek een demonstratie setup ontwikkeld, waar de technische mogelijkheden en impact voor bedrijven versneld en veilig onderzocht kan worden.

Aansluitend kunnen dan meer concrete plannen worden gemaakt voor ontwikkeling en implementatie van een toepassing bij het betreffende bedrijf.

In een vervolgsessie op 22 augustus, zal de eerste opzet van deze demonstratie setup aan de eerder genoemde vijf bedrijven worden getoond. Maar daar houdt het niet mee op. We hebben een ambitieuze agenda, om de initiële  unit verder door te ontwikkelen met o.a.:

  • Augmented Reality
  • Remote Support
  • Real time data / Dashboard
  • ‘Next Gen’ Data integration
  • AI / ChatGPT applications

Wordt dus vervolgd.

Belangstelling gekregen, meer willen weten? Neem gerust contact op met:

Bram van den Boom
Bram@techbinder.nl
+31 6 27 04 20 03

Huub Kleinrouweler
hk@flowcenter.nl
+31 6 20 09 60 20

Max Remerie
Max@dealdrechtsteden.nl
+31 6 21 20 35 87

* Een initiatief van Economic Development Board Drechtsteden


Bezoek adres:
Leerparkpromenade 50
3312KW Dordrecht-NL
FCoE is gevestigd in de
‘Duurzaamheidsfabriek’
op het Leerpark in Dordrecht.
Neem contact op via:
Postbus 931
3300 AX Dordrecht –NL
E-mail:info@flowcenter.nl

Flow Center of Excellence
Copyright 2024