Veel aandacht voor OI4 Demonstrator

dinsdag 31 mei, 2022

De OI4 Demonstrator die gerealiseerd wordt op het Flow Center of Excellence in de Duurzaamheidsfabriek heeft de afgelopen tijd veel aandacht getrokken van bedrijven in de regio maar ook daarbuiten.

Op 19 april bracht TNO, Hudson Cybertec en Sightlabs een bezoek aan de OI4 Demonstrator. Het doel van het bezoek was een eerste verkenning of de OI4 Demonstrator ingezet kan worden voor aanval/intrusie detectie in industriële netwerken. Het bezoek werd zeer positief ervaren en een projectvoorstel is in de maak waar ook Hoogheemraadschap Delfland aan deel zal nemen.

BASF visit

Op 3 mei heeft een delegatie van BASF Ludwigshafen, Krohne Duitsland en Samson Duitsland een bezoek gebracht aan de OI4 Demonstrator. Het doel van het bezoek was een verkenning van de mogelijkheden tot data ontsluiting in ‘brown fields’ op basis van de Open Edge Computing publicatie van de Open Industry 4.0 Alliance.

En de aandacht hield niet op! Op 11 en 12 mei ontving de OI4 Demonstrator gasten van: JRS Rosenberg, NTT Business Solutions uit Bielefeld en Den Bosch, Kuka Augsburg, de Open Industry 4.0 Alliance en de FHI uit Leusden.

De delegatie van JRS had online, op afstand, al een kijkje genomen en dit was genoeg motivatie om in het vliegtuig te stappen voor een fysiek bezoek aan de OI4 Demonstrator. Tijdens de 2 dagen zijn verschillende use-cases besproken om op een gelijkaardige manier als in de OI4 Demonstrator de kritieke assets van JRS te gaan monitoren om uitval/verstoring te voorkomen en efficiëntie te verhogen. De OI4 Alliantie en FHI hebben gesproken over hoe er in Nederland een ‘chapter’ opgezet kan worden voor Open Industry 4.0 initiatieven.

En het houdt niet op! “De erkenning die de OI4 Demonstrator heeft ontvangen voor het winnen van de OI4 Implementation Award in december 2021 maar ook erna, bevestigd dat de industrie aan het veranderen is. Effectieve tijdsbesteding van personeel, meer op afstand werken eist software die 24/7 de assets monitort en correcte ‘uitspraken’ doet over verwacht falen en efficiëntie verlies en hierbij de loop sluit naar bestaande processen en systemen. Met de OI4 Demonstrator kunnen wij (maak)bedrijven zelf laten ervaren wat dit betekent voor organisatie, personeel en hun technische installaties.” Aldus Jules Oudmans van UReason


Bezoek adres:
Leerparkpromenade 50
3312KW Dordrecht-NL
FCoE is gevestigd in de
‘Duurzaamheidsfabriek’
op het Leerpark in Dordrecht.
Neem contact op via:
Postbus 931
3300 AX Dordrecht –NL
E-mail:info@flowcenter.nl

Flow Center of Excellence
Copyright 2024