Over FCoE

De plannen voor een ‘center of excellence’ voor flow zijn ontstaan binnen EuroLoop. Diverse betrokken partijen onderkenden de behoefte aan een centrum dat toegewijd was aan innovatie en opleiding/onderwijs, met een kleinere, makkelijk toegankelijke flow loop. Het idee voor FCoE als een platform voor innovatie en opleiding op gebied van flow en flow meting, met de XCaliber installatie specifiek voor die activiteiten, was geboren.

Er werd een consortium gevormd, met partners zowel uit het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in de regio Rijnmond/Drechtsteden. FCoE is opgezet als een project binnen het ‘Pieken in de Delta’ (PID) programma. Hoewel het PID project als zodanig eind 2014 is geeindigd, is FCoE met de XCaliber daarna voortgezet en heeft het  inmiddels een vaste plaats verworven.  

De bedrijfsvoering van de XCaliber is ondergebracht in de Stichting Flow Center. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en is er juist op gericht om de XCaliber en andere installaties zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te houden voor de gebruikers, zowel uit het bedrijfsleven als uit het onderwijs en deze waar mogelijk met elkaar verbonden.

FCoE en de XCaliber installatie zijn gevestigd in de ‘Duurzaamheidsfabriek’ op het Leerpark in Dordrecht.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl