Flow Center of Excellence

Flow Center of Excellence (FCoE) biedt een platform om innovatie, training en opleiding/onderwijs te ondersteunen en faciliteren. Daarbij gaat het uiteraard om metrologie, in casu het meten van vloeistofstromen in al haar facetten, maar ook om producten en technologieën in diverse sectoren, waarbij een dynamische flow omgeving de context vormt, zoals o.a. de procesindustrie en maritieme sector.

Innovatie

Open ontwikkelomgeving

FCoE biedt, o.a. met de XCaliber flow loop, een veilige, laagdrempelig toegankelijke ‘real life like’ open ontwikkelomgeving en kan daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan innovatie.  Daarvoor werken we intensief samen met het bedrijfsleven en/of onderzoeksinstellingen om gezamenlijk projecten te initiëren, te ontwikkelen en te realiseren.

Actuele projecten

Enkele lopende projecten die samen met partners uit het bedrijfsleven en in samenwerking met onderwijsinstellingen worden uitgevoerd:

  • Ontwikkelen van een Dynamic Maritime Test Facility (DMTF), gericht op (integrale) aandrijftechniek en scheepsautomatisering (zie ook de nieuwsberichten over DMTF)
  • Ontwikkelen van een Dynamic Ship Balance Unit (DSBU)
  • PARADOX ('PRedictive Analytics and DiagnOstics at Fieldlab XCaliber')
  • VSL-CMC certificering.

Facilitating R&D

Faciliteren van R&D

Voor het faciliteren van R&D beschikt FCoE over een unieke installatie: de XCaliber flow loop. Deze water loop staat in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en is gebouwd naar het voorbeeld van de EuroLoop, de grootste kalibratie-faciliteit ter wereld voor olie- en gas-meters . Met de XCaliber bieden we een innovatieve, maar toch laagdrempelige open ontwikkelomgeving om R&D projecten vanuit diverse sectoren uit het bedrijfsleven en/of onderzoeksinstellingen te faciliteren.

Training en onderwijs

Met de XCaliber installatie bieden we ook een 'real world', maar wel inert veilige en gemakkelijk toegankelijke praktijk-leeromgeving voor het bedrijfsleven, alsook voor het (regionaal) beroepsonderwijs.

Voor het bedrijfsleven verzorgen en facilteren we o.a. trainingen van (nieuwe) medewerkers, product- en service-trainingen, ook ten behoeve van hun klanten. Trainingen bij FCoE zijn op maat gesneden, worden samen met onze opdrachtgevers ontwikkeld en zijn volledig afgestemd op hun wensen. Daarbij wordt, waar mogelijk uiteraard gebruik makend van zelf ontwikkelde modules. 

Met o.a. de XCaliber als praktijkomgeving brengen we ook metrologie terug in het curriculum van studenten en proberen we, waar mogelijk, bedrijfsleven en beroepsonderwijs of nog beter bedrijven en studenten daarbij te verbinden. Zo dragen we ook bij aan een betere werking van de aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt.

Toekomstige ontwikkelingen

Binnen FCoE zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om nog meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Dat houdt ook in dat we voortdurend nieuwe functionaliteit voor de XCaliber identificeren en samen met partners en zo mogelijk met inzet van studenten implementeren.

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl