Flow Center of Excellence

Flow Center of Excellence (FCoE) biedt een platvorm om innovaties, training en opleiding/onderwijs te ondersteunen en faciliteren. Daarbij gaat het uiteraard om metrologie, in casu het meten van vloeistofstromen in al haar facetten, maar ook om flow en flowtoepassingen zelf, bijvoorbeeld: variabel instelbare beheerste vloeistofstromen (debiet/druk) als dynamische test-/praktijk- omgeving voor een breed gebied aan toepassingen in diverse sectoren.

Innovatie

Special Interest Groups & Joint Industry Projects

Als open innivatiecentrum wil FCoE een bijdrage leveren aan de toekomst, met nieuwe en nog nauwkeuriger flow meting. Daarvoor werken we intensief samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen om Special Interest Groups (SIGs) en Joint Industry Projects (JIPs) te initiëren en/of mede te ontwikkelen. Daarbij is FCoE, o.a. met de XCaliber flow loop, ook een open innovatiecentrum voor metrologie en flow toepassingen.

Actuele projecten

Enkele projecten die samen met partners inmiddels gestart of nog in ontwikkeling zijn, betreffen:

  • Ontwikkelen van een 1e fase van / voor een dynamische maritime demonstratie, educatie en/of testfaciliteit (DMTF), gericht op (integrale) aandrijftechniek en scheepsautomatisering (zie ook de nieuwsberichten over DMTF)
  • Ontwikkelen van een ‘Intelligent Piston Prover’, waarmee het field lab Smart Metrology nog meer invulling krijgt.

  • Ontwikkelen van een Dynamic Ship Balance Skid (DSBS)

Facilitating R&D

Faciliteren van R&D

Voor het faciliteren van R&D beschikt FCoE over een unieke installatie: de XCaliber flow loop. Deze staat in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht en is gebouwd naar het voorbeeld van de EuroLoop, de grootste kalibratie-faciliteit ter wereld voor olie- en gas-meters . Met de XCaliber bieden we een innovatieve, maar toch laagdrempelige installatie om R&D projecten vanuit diverse sectoren uit het bedrijfsleven en/of onderzoeksinstellingen te faciliteren.

Training en onderwijs

Met de XCaliber installatie bieden we ook een 'real world', maar wel inert veilige en gemakkelijk toegankelijke praktijk-leeromgeving voor het bedrijfsleven, alsook voor het (regionaal) beroepsonderwijs.

Voor het bedrijfsleven verzorgen en facilteren we o.a. trainingen van (nieuwe) medewerkers, product- en service-trainingen, ook ten behoeve van hun klanten. Trainingen bij FCoE zijn op maat gesneden, worden samen met onze opdrachtgevers ontwikkeld en zijn volledig afgestemd op hun wensen. Daarbij wordt, waar mogelijk uiteraard gebruik makend van zelf ontwikkelde modules. 

Met o.a. de XCaliber als praktijkomgeving brengen we ook metrologie terug in het curriculum van studenten en proberen we, waar mogelijk, bedrijfsleven en beroepsonderwijs of nog beter bedrijven en studenten daarbij te verbinden. Zo dragen we ook bij aan een betere werking van de aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt.

Toekomstige ontwikkelingen

Binnen FCoE zijn we continu op zoek naar mogelijkheden om nog meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Dat houdt ook in dat we voortdurend nieuwe functionaliteit voor de XCaliber identificeren en samen met partners en zo mogelijk met inzet van studenten implementeren.

Actueel is de implementatie van een nieuw operating en SCADA systeem (zie ook de nieuwsberichten).

Contact

Flow Center of Excellence
Phone: +31 (0)78 6356102
E-mail: info@flowcenter.nl