Datasets

In samenwerking met UReason ontwikkelen we datasets van de XCaliber flow loop als ‘procesinstallatie’. Hierin worden (gedurende enige tijd) de procesdata (ca 100-150 verschillende datapoints) van de apparatuur en instrumentatie in de XCaliber gelogd, in diverse situaties/operationele scenario’s.

Datasets (beschikbaar / in ontwikkeling):

  • volgt binnenkort  
          

Deze datasets kunnen en mogen door bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen worden gebruikt voor analyse van een ‘real life’ procesinstallatie (weliswaar zonder chemisch proces).

Made to order datasets

Wij kunnen mogelijk voor u ook unieke dataset(s) creëren. 
Vraag gerust naar de mogelijkheden en de kosten/condities van deze ‘made to order’ datasets.

Aanvragen en voorwaarden

Gebruik van datasets van FCoE, is voorwaardelijk :

  • bronvermelding
  • acceptatie van de disclaimer

(zie hieronder)

Datasets kunnen bij FCoE aangevraagd worden.

Feed back

We stellen het ook zeer op prijs indien u ons ook informeert over uw ervaringen met onze datasets. Dat helpt ons bij het ontwikkelen van nieuwe / betere datasets.


Bronvermelding en disclaimer

Bronvermelding (required citations)
Data sets used, are made available by
Flow Center of Excellence
The Netherlands
www.flowcenter.nl
Disclaimer
FCoE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor (directe en/of indirecte gevolgen van) onvolkomenheden en/of fouten/defecten in, respectievelijk het gebruik van FCoE datasets.

FCoE does not accept any responsibility / liability for (direct or indirect consequences of) imperfections ad/or errors/defects in, respectively the use of FCoE data sets.