Datasets

In samenwerking met UReason ontwikkelen we datasets van de XCaliber flow loop als ‘procesinstallatie’. Hierin worden (gedurende enige tijd) de procesdata (tot ca 100-150 verschillende datapoints) van de apparatuur en instrumentatie in de XCaliber gelogd, in diverse situaties/operationele scenario’s.

Datasets (beschikbaar)

September 2020………………………………………….download link

  • FCoE Public Data Set 01 – September 2020……….DS 01
  • FCoE Public Data Set 02 – September 2020……….DS 02
  • FCoE Public Data Set 03 – September 2020……….DS 03
  • FCoE Public Data Set 03 – September 2020……….DS 04

Deze datasets kunnen en mogen door bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen worden gebruikt voor analyse van een ‘real life’ procesinstallatie (weliswaar zonder chemisch proces).

Voorwaarden

Gebruik van datasets van FCoE, is voorwaardelijk :

  • bronvermelding
  • acceptatie van de disclaimer

(zie hieronder)

Aanvragen

Misschien zoekt u een speciale dataset en kunnen wij die voor u maken.
Vraag gerust naar de mogelijkheden en de kosten/condities.
Deze ‘made to order’ datasets kunnen bij FCoE aangevraagd worden.

Feed back

We stellen het ook zeer op prijs indien u ons ook informeert over uw ervaringen met onze datasets. Dat helpt ons bij het ontwikkelen van nieuwe / betere datasets.

Bronvermelding en disclaimer

Bronvermelding (required citations)
Huub Kleinrouweler & Jules Oudmans,
FCoE Public Data Set <number> – <Month> <Year>,
Flow Center of Excellence & UReason,
Dordrecht & Rotterdam, The Netherlands
www.flowcenter.nl & www.UReason.com
Disclaimer
FCoE en/of UReason aanvaarden/aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid voor (directe en/of indirecte gevolgen van) onvolkomenheden en/of fouten/defecten in, respectievelijk het gebruik van FCoE datasets.

FCoE and/or UReason do/does not accept any responsibility / liability for (direct or indirect consequences of) imperfections ad/or errors/defects in, respectively the use of FCoE data sets.