Diagnostiek

Data

Data, nog beter Big Data en analyse/interpretatie daarvan staan volop in de belangstelling. Hieruit kunnen waardevolle gegevens worden gedestilleerd om bijvoorbeeld ook de eigen perfomance van apparatuur te kunnen meten en interpreteren. Diagnostiek, die dan een belangrijke bijdrage levert aan o.a. Smart Maintenance. Vanzelfsprekend moet deze diagnostiek dan wel bewezen betrouwbaar zijn. Dit geldt uiteraard ook voor de meetinstrumenten zelf.            

Testen

Ontwikkeling van diagnostieke functionaliteit vereist dan ook intensief testen, waaronder het liefst ‘in het veld’. Juist voor in-line apparatuur, zoals flow- druk- en temperatuurmeters, alsook pompen, kleppen en afsluiters, is dit laatste vaak lastig of zelfs onmogelijk als er ook destructief testing nodig is om de werking en betrouwbaarheid van de (zelf-) diagnostiek in ‘real life’ situaties te testen.

Data logging en analyse

Als resultaat van het in 2019 afgeronde PARADOX project, is de XCaliber flow loop nu ook uitgerust met datalogging en data analyse faciliteit : UReason’s APM platform.

Daarmee kan nu data van instrumentatie in de loop in diverse situaties gelogd en aansluitend geanalyseerd worden. Op basis daarvan kunnen dan, algoritmen ontwikkeld worden, waarmee het optreden van deze situaties voorspeld kan worden. E.e.a. is in het kader van dit project uitvoerig getest met diverse flowmeters van KROHNE, waarbij ook veelvuldig destructief getest moest worden.