Flowmeters

Flowmeting wordt dus gedaan met flowmeters. We onderscheiden daarin enerzijds massameting en volumemeting; anderzijds  gasmeters, vloeistofmeters en de zgn. multiphase flowmeters, die zowel gas- als vloeistofstromen tegelijk kunnen meten.

Zoals de naam al zegt, richten massameters zich op de massa van het stromend medium. Deze massastroom (kg/s) is uiteraard bij gegeven of gemeten soortelijke massa (ρ = kg/m3) van het medium dan eenvoudig om te rekenen naar een volumestroom (m3/s):

Volumestroom = massastroom / soortelijke massa.

Als de soortelijke massa niet gemeten wordt, dan moet voor gebruik van een massameter de soortelijke massa van het medium vooraf bekend zijn en uiteraard ook constant zijn. Massameting omrekenen naar volume vereist dan een constante samenstelling (mix), druk en temperatuur van het medium.

Volumemeters zijn veelal gebaseerd op de stroomsnelheid (v) van het medium in de meter. Deze kan eenvoudig omgerekend worden naar een volumestroom (m3/s) als het oppervlakte (m2) van de dwarsdoorsnede van de meter bekend is:

Volumestroom = stroomsnelheid . oppervlakte

Doorgaans zijn flowmeters geschikt voor gas en/of vloeistofstromen, maar niet tegelijkertijd. Voor combinaties van gas- en vloeistofstromen moeten speciale, zogenaamde multiphase flowmeters worden ingezet.