Onderwijs

FCoE beschikt over aansprekende oefenomgevingen om theorie te illustreren, studenten kennis te laten maken met innovatieve producten en technologieën, alsook vaardigheden en competenties in een ‘real world’ omgeving aan te leren en zelfs te kunnen examineren. Daartoe is FCoE ook een door SBB Erkend Leerbedrijf.

In dit deel van de website presenteren we ten behoeve van docenten en studenten enkele beginselen van:

  • Metrologie
    • basisbegrippen
    • kalibreren
  • Flowmeting
    • flowmeters
    • principes en uitvoering

We verzoeken de lezers van dit deel van de website er rekening mee te houden dat diverse onderwerpen versimpeld zijn voorgesteld om een snelle algemene begripsvorming te bevorderen.