Vortex

De vortex meter maakt gebruik van het fenomeen dat een obstructie (de ’bluff body’) in een stromend medium wervelingen (vortexen) achter de obstructie veroorzaakt.

We kunnen dit fenomeen regelmatig zien achter de vleugels van een vliegtuig als dat vliegtuig in mistig weer of een wolk in vliegt. Ook de Erasmusbrug in Rotterdam had in het begin last van trillingen vanwege hetzelfde fenomeen. Toepasbaar voor gasmeting en met laag viskeuze vloeistoffen.

De frequentie (F) van de vortexen achter de bluff body is recht evenredig met de stroomsnelheid (V) van het medium en omgekeerd evenredig met de diameter (b) van de bluff body)

F = S . V / b

(S is het Strouhal getal; een dimensieloze constante)

In principe is iedere vorm voor de bluff body mogelijk, maar in de praktijk is gebleken dat een deltavorm de sterkste vortexen creëert. De vortexen worden achter de bluff body gemeten met sensoren (piëzo-element of ultrasoon). Moderne vortexmeters zijn er ook waarin druk- en temperatuurmeters geïntegreerd zijn.

Voordelen:

  • zeer reproduceerbaar en constant

Nadelen:

  • gewenste snelheid van het medium in de meter is dikwijls hoger dan die in het leidingwerk waar de meter in wordt geplaatst.