Provers

Voor het kalibreren van flow meters is het wenselijk dat de referentie een (veel) kleinere meetonzekerheid heeft dan de te kalibreren ‘Meter Under Test’ (MUT). Immers, in principe wordt de onzekerheid van de referentie ‘meegegeven’ aan de te kalibreren meter:

Utot = √ (U2ref + U2mut)

In de praktijk wordt voor de referentie een onzekerheid ‘gevraagd’ die ca. 1/10e – 1/5e is van de ‘eigen’ onzekerheid van de te kalibreren MUT. Afhankelijk van de verwachte onzekerheid van de MUT kunnen daarvoor dan andere flow meters, met kleinere onzekerheid, worden ingezet of wordt teruggevallen op zgn. ‘provers’.

Provers zijn installaties die een bepaalde hoeveelheid gas- of vloeistof, met zeer kleine onzekerheid,  kunnen ‘aanbieden’ aan een MUT. Veel gebruikte techniek voor provers is ‘possitive displacement’, toegepast in pipe provers. Vaak aangetroffen uitvoering is de ‘bi-directional ball prover’. Daarnaast is de ‘Piston prover’ een gangbare uitvoering.