Magnetische Resonantie

Om gas- en vloeistofstromen tegelijkertijd te kunnen meten zijn zgn. multiphase flow meters nodig. Daarvoor kunnen o.a. nucleaire straling en micro golven als technologie toegepast.

Een nieuw toegepaste technologie in multiphase flow meters is magnetische resonantie. Dezelfde technologie die wordt toegepast in de zgn. MRI scanners, die in ziekenhuizen staan (MRI = Magnetic Resonance Imaging). Het principe achter een magnetische resonantie (MR-) meter is gebaseerd op aanwezigheid van waterstofatomen (H) in de te meten gas- en vloeistofstromen (zonder waterstofatomen werkt de MR technologie niet).

Met behulp van magnetische velden kunnen waterstofatomen met betrekking tot de eigen as waarom deze atomen zelf ronddraaien (‘spin-as’, denk aan een tol die om zijn eigen as draait) ‘gericht’ wordent. Door de waterstofatomen op een bepaalde manier te richten kunnen ze ook ‘gevolgd’ worden en zo kan ook geteld worden hoeveel waterstofatomen de meetbuis verlaten, wat weer te reconstrueren is naar het aantal moleculen van een bepaald gas- of vloeistof dat de meetbuis verlaat. Daarmee kan dus uiteindelijk de volumestroom van gas- en vloeistofstromen tegelijk gemeten worden, zolang de moleculen van de te meten gas- vloeistofstromen maar waterstofatomen bevatten.