Metrologie

Metrologie is de wetenschap van het meten, met als doel om betrouwbare metingen mogelijk te maken. De term komt uit het Grieks (metros = maat) en moeten we niet verwarren met meteorologie (weerkunde).

Meten is het vergelijken van een grootheid die je wilt weten, met een referentiewaarde (de standaard), die zo nodig herleidbaar is tot de basiseenheden, zoals die zijn gedefinieerd in het SI (‘Système International d’unités’).

Zie verder onder Standaards en herleidbaarheid.

Een zeer belangrijk begrip in de metrologie is de meetonzekerheid (measurement uncertainty): de mate waarin we niet zeker weten of de gemeten waarde ook de werkelijke waarde is. Andere belangrijke begrippen zijn herhaalbaarheid (repeatability): herhaald meten onder identieke meetomstandigheden, respectievelijk reproduceerbaarheid (reproducibility): herhaald meten onder vergelijkbare meetomstandigheden (bijv. volgende dag, andere locatie) hetzelfde.

Zie verder onder Meetonzekerheid.