Verschildruk

Verschildrukmeters, de naam zegt het al, zijn gebaseerd op het drukverschil dat ontstaat over een obstructie die in de buis is geplaatst. Dit effect is gebaseerd op de toename van de snelheid van het medium in/rond/direct na de obstructie, waardoor de druk ter plekke afneemt (Bernoulli). Verschildrukmeters zijn geschikt voor zowel gas- als vloeistofstromen.

Voor de obstructie (het primaire element) kunnen verschillende varianten worden gebruikt. De meest eenvoudige is de Orificeplaat (ook wel meetplaat of meetschijf genoemd)

Een metalen plaat/schijf, met gecentreerd gat, voorzien van scherpe randen, die in de meest eenvoudige vorm tussen twee flenzen wordt gemonteerd. Direct voor en na deze flenzen wordt de druk gemeten. De meettuit is het gat uitgevoerd als een kleine tuit in de stroomrichting.                                                                   

Uiteraard zijn er ook geïntegreerde meters beschikbaar, waarbij de drukmeters zijn geïntegreerd in de meter met een meetplaat.

Voordelen:

  • Eenvoudig
  • Geringe investering

Nadelen:

  • Vervuiling
  • Slijtage
  • Hoog drukverval t.g.v. obstructie in de meter
  • Relatief hoge meetonzekerheid

Een andere, veel voorkomende variant is de Venturimeter.

In een Venturimeter wordt de obstructie uitgevoerd als een tijdelijke vernauwing van de  meetbuis. Dat leidt tot een toename van de snelheid in de vernauwing en daarom een drukvalin de vernauwing Venturi-effect).                                                        

De drukval correleert met de het verschil in kwadratische stroomsnelheid voor en in de vernauwing.

Voordelen:

  • Eenvoudig
  • Geringe investeringen

Nadelen:

  • Vervuiling en slijtage (minder gevoelig dan meetplaat)
  • drukverval (maar wel (veel) kleiner dan i.g.v. meetplaat)