Piston provers

Een andere uitvoering van de pipe prover is de zgn. ‘piston prover’. Zoals de naam al suggereert, is in dit type prover de bal vervangen door een ‘piston‘ (zuiger) en is de prover-buis uiteraard niet langer U-vormig maar recht.

Het principe is gelijk aan dat van een injectiespuit, zoals in de zorg wordt gebruikt.

De zuiger wordt verplaats over een bepaalde afstand en passeert daarbij twee sensoren, die begin en einde van de meting triggeren.Daarbij wordt een nauwkeurige hoeveelheid van het medium voor de zuiger uitgeduwd, dat daarna ook door de MUT stroomt.

Piston provers zij er in mono- en bi-directional uitvoering.

Voordeel van piston provers boven U-tube ball provers is uiteraard het ontbreken van bochten tussen de sensoren. Daardoor kan met een piston prover in principe een kleinere onzekerheid bereikt worden en is bij piston provers de kans op storing (vastlopen van de bal, resp. de zuiger) kleiner.

’s Werelds grootste bi-directional piston prover kalibratiecircuit voor oliemeting staat bij EuroLoop in de Botlek. De twee piston provers in dit circuit hebben een lengte van resp. 36 en 46 meter.