Ultrasoon geluid

Ultrasone flowmeters maken gebruik van het effect dat geluidgolven in een bewegend medium worden ‘meegenomen’. Ze kunnen worden toegepast voor zowel gas- als vloeistofmeting.

De werking van de ultrasone flowmeter is gebaseerd op het verschil in tijd die een geluidgolf nodig heeft, die onder dezelfde hoek met de stroom mee, resp. tegen de stroom ingestuurd wordt.

De stroomsnelheid is recht evenredig met dit tijdverschil:

Met het voor de meter bekende (vaste) doorsnee-oppervlak kan de snelheid worden omgerekend naar flow.

In de praktijk zijn ultrasone flowmeters vaak uitgevoerd met meerdere kanalen om een betere gemiddelde snelheid van het medium te krijgen.

Voordelen:

  • Relatief kleine meetonzekerheid (0,2% 1%)
  • Geen obstructie in de flowmeter zelf -> gering drukverval over de meter.
  • Geen bewegende delen
  • Kan ook als ‘Clamp on’ worden uitgevoerd; d.w.z. op een buis ipv tussen buizen in de installatie.

Nadelen:

  • Gevoelig voor profielveranderingen, vooral bij enkelvoudige pad meters